Son Bóng Fenty Beauty Gloss Bomb Universal Lip Luminizer

Miêu tả:

- Xuất xứ: Mỹ<br /> <br /> - Thương hiệu: Fenty Beauty<br /> <br /> - Dù là Gloss nhưng chất son lên môi vẫn rất dễ chịu với công thức không gây bết dính

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:26px;">Son B&oacute;ng<strong> Fenty Beauty Gloss Bomb&nbsp;Universal Lip Luminizer&nbsp;</strong></span><br /> <br /> Dung t&iacute;ch: 9ml<br /> <br /> <br /> <br /> <img alt="Son Bóng Fenty Beauty Gloss Bomb Universal Lip Luminizer" src="/Uploaded/Members/8707/images/son-bong-fenty-beauty-gloss-bomb-universal-lip-luminizer.jpg" style="width: 830px; height: 830px;" /><br /> <br /> 𝐍𝐀̀𝐍𝐆 Đ𝐄̣𝐏 #𝐑𝐈𝐇𝐀𝐍𝐍𝐀 Đ𝐀̂𝐔 𝐓𝐇𝐄̂̉ 𝐁𝐎̉ 𝐐𝐔𝐀 𝐇𝐎𝐓 𝐓𝐑𝐄𝐍𝐃 𝐒𝐎𝐍 𝐁𝐎́𝐍𝐆 Đ𝐀̂𝐔 𝐂𝐎̛ 𝐂𝐇𝐔̛́ 😭FENTY BEAUTY GLOSS BOMB SẼ GI&Uacute;P C&Aacute;C C&Ocirc; G&Aacute;I C&Oacute; MỘT BỜ M&Ocirc;I CĂNG MỌNG NH&Eacute;!!!<br /> <br /> <br /> <img alt="Son Bóng Fenty Beauty Gloss Bomb Universal Lip Luminizer" src="/Uploaded/Members/8707/images/son-bong-fenty-beauty-gloss-bomb-universal-lip-luminizer-11.jpg" style="width: 830px; height: 830px;" /><br /> <br /> <br /> Jen về m&agrave;u <strong>#Fenty Glow </strong>- tone m&agrave;u hồng nude pha cam với những hạt nhũ ngọc trai si&ecirc;u nhỏ &aacute;nh hồng lấp l&aacute;nh kh&ocirc;ng ch&ecirc; đi đ&acirc;u được &yacute;.<br /> <br /> <br /> <img alt="Son Bóng Fenty Beauty Gloss Bomb Universal Lip Luminizer" src="/Uploaded/Members/8707/images/son-bong-fenty-beauty-gloss-bomb-universal-lip-luminizer-1.jpg" style="width: 830px; height: 830px;" /><br /> <br /> <br /> D&ugrave; l&agrave; Gloss nhưng chất son l&ecirc;n m&ocirc;i vẫn rất dễ chịu với c&ocirc;ng thức kh&ocirc;ng g&acirc;y bết d&iacute;nh c&ugrave;ng với m&ugrave;i đ&agrave;o, vani y&ecirc;u lắm!!!!<br /> <br /> C&aacute;c n&agrave;ng c&oacute; thể d&ugrave;ng mỗi em n&agrave;y hoặc l&agrave;m lip topper khi t&ocirc; son nhẹ nha!!!<br /> <br /> <br /> <img alt="Son Bóng Fenty Beauty Gloss Bomb Universal Lip Luminizer" src="/Uploaded/Members/8707/images/son-bong-fenty-beauty-gloss-bomb-universal-lip-luminizer-4.jpg" style="width: 830px; height: 830px;" /><br /> <br /> <img alt="Son Bóng Fenty Beauty Gloss Bomb Universal Lip Luminizer" src="/Uploaded/Members/8707/images/son-bong-fenty-beauty-gloss-bomb-universal-lip-luminizer-5.jpg" style="width: 830px; height: 830px;" /><br /> <br /> <img alt="Son Bóng Fenty Beauty Gloss Bomb Universal Lip Luminizer" src="/Uploaded/Members/8707/images/son-bong-fenty-beauty-gloss-bomb-universal-lip-luminizer-6.jpg" style="width: 830px; height: 830px;" /><br /> <br /> <img alt="Son Bóng Fenty Beauty Gloss Bomb Universal Lip Luminizer" src="/Uploaded/Members/8707/images/son-bong-fenty-beauty-gloss-bomb-universal-lip-luminizer-8.jpg" style="width: 830px; height: 830px;" /><br /> <br /> <img alt="Son Bóng Fenty Beauty Gloss Bomb Universal Lip Luminizer" src="/Uploaded/Members/8707/images/son-bong-fenty-beauty-gloss-bomb-universal-lip-luminizer-10.jpg" style="width: 830px; height: 830px;" /><br /> <br /> <img alt="Son Bóng Fenty Beauty Gloss Bomb Universal Lip Luminizer" src="/Uploaded/Members/8707/images/son-bong-fenty-beauty-gloss-bomb-universal-lip-luminizer-9.jpg" style="width: 830px; height: 830px;" /><br /> <br /> <img alt="Son Bóng Fenty Beauty Gloss Bomb Universal Lip Luminizer" src="/Uploaded/Members/8707/images/son-bong-fenty-beauty-gloss-bomb-universal-lip-luminizer-01.jpg" style="width: 830px; height: 830px;" /><br /> <br /> <img alt="Son Bóng Fenty Beauty Gloss Bomb Universal Lip Luminizer" src="/Uploaded/Members/8707/images/son-bong-fenty-beauty-gloss-bomb-universal-lip-luminizer-03.jpg" style="width: 830px; height: 830px;" /><img alt="Son Bóng Fenty Beauty Gloss Bomb Universal Lip Luminizer" src="/Uploaded/Members/8707/images/son-bong-fenty-beauty-gloss-bomb-universal-lip-luminizer-05.jpg" style="width: 830px; height: 830px;" /><br /> <br /> <br /> <br /> <img alt="Son Bóng Fenty Beauty Gloss Bomb Universal Lip Luminizer" src="/Uploaded/Members/8707/images/son-bong-fenty-beauty-gloss-bomb-universal-lip-luminizer-01(1).jpg" style="width: 830px; height: 830px;" /><br /> <br /> <br /> <br /> <img alt="Son Bóng Fenty Beauty Gloss Bomb Universal Lip Luminizer" src="/Uploaded/Members/8707/images/son-bong-fenty-beauty-gloss-bomb-universal-lip-luminizer-02(1).jpg" style="width: 830px; height: 830px;" /></span></span><br /> &nbsp;</p>

Bình luận sản phẩm

  • Đánh giá của bạn về sản phẩm:
  • reset captcha
  • Gửi bình luận

Danh sách bình luậnChưa có phản hồi về Son Bóng Fenty Beauty Gloss Bomb Universal Lip Luminizer.